گروه بویایی

رایحه عطر

رایحه عطر دلخواهتان را انتخاب کنید بدون آنکه عطری را ببویید

متأسفانه در خرید حضوری ما به بوییدن عطر و انتخاب رایحه عطر دلخواهمان در همان لحظه بسنده می‌کنیم. بدون آنکه اصلاً بدانیم عطری که قصد خرید آن را داریم آیا تا پایان همین رایحه را دارد؟ و یا اصلاً رایحه مطبوعی که اکنون استشمام کرده‌ایم چقدر ماندگار است؟ و...

گروه بویایی گلدار

گروه بویایی گلدار

در این مقاله قصد داریم تا با گروه های بویایی آشنایی پیدا کنیم. ممکن است برای شما سئوال پیش آمده باشد که در موقع خرید عطر در قسمت مشخصات کلی عطر، آیتم گروه بویایی چیست و به چه معناست؟ در ابتدا بهتر است که دسته‌بندی عطرها بر اساس روایح خود...

گروه بویایی مرکبات

گروه بویایی مرکبات

در این مقاله قصد داریم تا با گروه های بویایی آشنایی پیدا کنیم. ممکن است برای شما سئوال پیش آمده باشد که در موقع خرید عطر در قسمت مشخصات کلی عطر، آیتم گروه بویایی چیست و به چه معناست؟ در ابتدا بهتر است که دسته‌بندی عطرها بر اساس روایح خود...

گروه بویایی مدیترانه ای

گروه بویایی مدیترانه ای

در این مقاله قصد داریم تا با گروه های بویایی آشنایی پیدا کنیم. ممکن است برای شما سئوال پیش آمده باشد که در موقع خرید عطر در قسمت مشخصات کلی عطر، آیتم گروه بویایی چیست و به چه معناست؟ در ابتدا بهتر است که دسته‌بندی عطرها بر اساس روایح خود...

گروه بویایی آروماتیک

گروه بویایی آروماتیک

در این مقاله قصد داریم تا با گروه های بویایی آشنایی پیدا کنیم. ممکن است برای شما سئوال پیش آمده باشد که در موقع خرید عطر در قسمت مشخصات کلی عطر، آیتم گروه بویایی چیست و به چه معناست؟ در ابتدا بهتر است که دسته‌بندی عطرها بر اساس روایح خود...